> Suomeksi
 
Ordlistans språkordning
Svensk - finsk
Finsk - svensk
 
Skriv in ett sökord eller bläddra i ordlistan genom att klicka på ikonerna
 

Denna ordlista innehåller de svenska och finska namnen på alla i Finland förekommande däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur, storfjärilar och kärlväxter. I ordlistan finns dessutom namnen på ett stort antal övriga organismer, främst insekter, men också spindeldjur, kräftdjur, blötdjur, mossor, lavar och svampar. Ordlistan kompletteras efter hand och målsättningen är att alla de arter som normalt förekommer i Finland och som har namn på både svenska och finska skall finnas med. Redan nu innehåller databasen namnen på över 7000 arter.

Som källmaterial har jag strävat efter att använda den senaste referenslitteraturen. Då jag har stött på alternativa namn för olika arter har jag tagit också dem med, och ordlistan gör därmed inte anspråk på att vara normativ. I de fall en art har två namn, står namnet från den senaste källan först. Jag tar gärna emot kommentarer och synpunkter för att ytterligare kunna utveckla och förbättra webbplatsen.

Ändamålet med denna webbplats är att erbjuda ett snabbt och enkelt sätt att översätta artnamn från finska till svenska och tvärtom. Skolorna i Finland är den främsta målgruppen, men jag hoppas givetvis att webbplatsen ska vara till nytta och glädje för så många som möjligt.

Denna webbplats har producerats med stöd från Svenska Kulturfonden.


Arter totalt: 7249
   www.grinda.fi © Copyright Welanders och Krister Welander 2003.
Innehåll, illustrationer och layout: Krister Welander
Webbapplikation: SubSite