Hur i världen? FyKe

En fortsättning på Hur i världen?, fylld med uppgifter för fysiken och kemin i årskurserna 5 och 6.Undervisar du i fysik och kemi i femman och/eller sexan? Kanske du också har
-    saknat lite nya idéer?
-    behov av färdiga skriftliga uppgifter som eleverna inte löser i en handvändning?
-    behov av att själv få repetera lite bakgrundsfakta inför fysik- och kemitimmarna?
-    så stora undervisningsgrupper att det är svårt att organisera laborationerna?
-    elever som alltid är färdiga innan de långsammaste ens har kommit igång?
-    svårt att planera fysik- och kemiundervisningen för en vikarie när du ska åka på kurs eller blir sjuk?
-    saknat skriftliga tilläggsuppgifter som stöder lärobokstexterna?
-    önskat kunna jobba helt utan lärobok i fysik och kemi?

Svarade du ja på någon av frågorna ovan? Då är Hur i världen? FyKe just för dej. En pärm fylld av arbetsuppgifter i fysik och kemi, bara att kopiera och dela ut. Precis som föregångaren, det populära arbetsmaterialet Hur i världen? (länk till Hur i världen?) med biologi- och geografiuppgifter, innehåller den här pärmen kopieringsunderlag med bakgrundsfakta och arbetsuppgifter som stöder läroplanen och kompletterar läroböcker och annat material som används. Arbetsuppgifterna berör vardagliga fenomen, de utgår från elevernas bakgrundskunskaper och är formulerade på ett intresseväckande sätt. Många av uppgifterna kan också användas i modersmål, bildkonst eller slöjd. Eftersom Hur i världen? FyKe är tänkt som ett komplement till det praktiska laborerandet finns det inte så många försök och experiment beskrivna i materialet. Sådana hittar du däremot snabbt såväl i aktuella läroböcker som på Internet. Webbadresser till experimentsamlingar och andra värdefulla resurser finns i Hur i världen? FyKe.

Hur i världen? FyKe innehåller 50 arbetsområden med långt över 200 uppgifter fördelade på fem teman. Arbetsområdena följer läroplanen för undervisningen i fysik och kemi i årskurserna fem och sex. De flesta arbetsområden består av en text med bakgrundsinformation och ett antal arbetsuppgifter för eleverna. De flesta arbetsuppgifter ska lösas skriftligt i häftet, individuellt eller i grupp. Flera arbetsområden innehåller också bakgrundsinformation och handledning för läraren. Sidorna är planerade för att enkelt kunna kopieras åt eleverna.

INNEHÅLL

KROPP OCH SJÄL
1. Ögat (fakta om ögat, bild av ögat i genomskärning, fem uppgifter)
2. Örat (fakta om örat, bild av örat i genomskärning, fem uppgifter)
3. Vad består vi av egentligen? (fakta om vilka ämnen vi består av, tre uppgifter)
4. Vi är vad vi äter (fakta om livsmedel, vitaminer, energiinnehåll m.m., fem uppgifter)
5. Vad finns i maten? (tabell över innehållet i olika livsmedel, elva uppgifter)
6. Choklad, chips och läsk (fakta och uppgifter om skräpmat och energiförbrukning)
7. Tobaken stinker (en sida med fakta om tobak samt en sida med varierande uppgifter)
8. För ung eller för gammal? (en faktasida med åldersgränser samt nio uppgifter)
9. Tillåtet eller förbjudet? (fakta om åldersgränser för filmer och dataspel, fem uppgifter)

FYSIKEN OMKRING OSS
10. Tröghet (lärarinformation om tröghetsbegreppet, sju uppgifter, av dem tre experiment)
11. Friktion (lärarinfo, beskrivning av en mätare som eleverna kan bygga, sju uppgifter)
12. En olycka händer så lätt (olyckor som orsakas av friktion, fem uppgifter)
13. Jordens dragningskraft (en sida med bakgrundsfakta för läraren, fyra praktiska övningar)
14. Kul på månen (fakta om månen, tre uppgifter baserade på dessa)
15. Månkrysset (korsord med 22 ord som har med månen att göra)
16. Ord i rymden (16 rymdtermer och två uppgifter som berör dessa ord)
17. Hur ser jorden ut inuti? (faktatext om jordens byggnad, en uppgift till en bildsida)
18. Den livsviktiga atmosfären (en sida med fyra faktarutor, nio uppgifter)
19. Enkla maskiner (tre uppgifter som berör mekanikens gyllene regel)

ENERGI OCH ELEKTRICITET
20. Energi för läraren (bakgrundsinformation om begreppet energi, didaktiska tips)
21. En märklig uppfinning (sex uppgifter som berör energiprincipen, en ”evighetsmaskin”
22. Energi från solen (tio uppgifter om förnyelsebar energi utgående från en illustration)
23. All världens energi (tio uppgifter som behandlar de vanligaste energiformerna)
24. Värme och kyla (bakgrundsinfo om strömning, strålning och ledning, två uppgifter)
25. Hemmets härd är guld värd (åtta uppgifter om husuppvärmning och energibesparing)
26. Bilen behöver energi (bilens funktion och energiflödet i en bil, fyra uppgifter)
27. Elektrisk ström, vad är det egentligen? (fysiken bakom elströmmen, fem uppgifter)
28. El i hemmet (hemmets elapparater, elkostnader, sex uppgifter varav fyra görs hemma)
29. Elektricitet är ingenting att leka med! (risker med olika elkällor, två uppgifter)
30. Elektriska regler (elsäkerhet behandlas i form av 16 regler, fyra uppgifter)
31. Ett elektriskt korsord (korsord som har med elektricitet att göra, kräver uppslagsbok)
32. Lyser eller lyser inte? (bildsida som visar olika sätt att koppla en lampa och ett batteri)
33. Vilken lampa lyser starkast? (fem uppgifter kring seriekoppling och parallellkoppling)
34. Åskan går (fakta om åska och åskväder, sju uppgifter)

KEMINS VÄRLD
35. Allt består av grundämnen (tabell över grundämnena, femton uppgifter)
36. Metallernas värld (elva metaller ska kopplas ihop med trettiotvå påståenden)
37. Allt är inte guld som glimmar (kontrollstämplar på guld- och silver, en hemuppgift)
38. Surt och basiskt (bakgrundsinformation om syror och baser för läraren, en uppgift)
39. Farliga kemikalier i hemmet (åtta uppgifter om vådliga, giftiga och eldfarliga kemikalier)
40. Vad vet du om täthet? (begreppet täthet förklaras, tolv uppgifter)
41. Fast – flytande – gas, fasomvandlingar behandlas (teori, en bildsida och fem uppgifter)
42. Lösningar och blandningar (eleverna ska lösa tolv problem)
43. Vatten behöver vi alla (fakta om vattenrening och vattenanvändning, fyra uppgifter)

NYTTA OCH NÖJE
44. Atomer och molekyler (bakgrundsfakta för läraren, instruktiva bilder som klargör elementära begrepp)
45. Sortera och klassificera (tips för läraren, en kreativ sorteringsuppgift)
46. Broar och torn (två konstruktionsuppgifter som övar kreativitet och tekniskt tänkande)
47. Problem att lösa (den naturvetenskapliga arbetsgången, elva problemlösningsuppgifter)
48. Sant eller falskt? (testar kunnande i fysik och kemi, kan användas för utvärdering)
49. Fysikens och kemins kändisar (forskningsuppgift, kan integreras med andra ämnen)
50. Nyttiga webbadresser (trettiotvå webbadresser med korta beskrivningar)