Nytt typalfabet

Från och med hösten 2016 tas ett nytt typalfabet i bruk i de finländska skolorna. Den bundna handstilen försvinner och textbokstäverna förnyas. De nya modellbokstäverna, fonten ALKU, skiljer sig på flera sätt från de tidigare textbokstäverna. Lutningen är annorlunda, bokstäverna z och q har fått ett tvärstreck och lilla l har fått en krok på ändan för att skilja den från siffran 1. Siffran 7 har fått tillbaka sitt tvärstreck.

Den nya ALKU-fonten som tas i bruk i Finland hösten 2016

De gamla fonterna text och bunden ser du här nedan. Bokstavsplanscher med de här alternativen, d.v.s. text, bunden eller både text och bunden håller vi ännu kvar i sortimentet (se beställningsformuläret).