artordlistan

Artordlista

Welanders artordlista publicerades i slutet av år 2003. Syftet med artordlistan är att erbjuda ett snabbt, enkelt och tillförlitligt översättningsverktyg för namnen på de växt- och djurarter som förekommer i Finland. De vetenskapliga artnamnen finns av olika orsaker inte med, men dem hittar man snabbt med de sökmotorer som finns på nätet. Främst är det översättare, journalister och proffs inom miljöförvaltningen som använder tjänsten. En viktig grupp är också skolelever och studerande, den användargrupp för vilken ordlistan ursprungligen planerades. I slutet av år 2012 passerade artordlistans logg 135 000 sökningar, med ett medeltal på ca 50 sökningar per dag.

Artordlistan uppdateras kontinuerligt men redan nu är den den mest kompletta listan över inhemska artnamn som finns. Men även om den är bra kan den bli bättre, och synpunkter och bättringsförslag tas tacksamt emot.