Hur i världen?

SLUTFÖRSÄLJNING!

De sista exemplaren till vrakpris, 50 €!

Hur i världen? är ett material för undervisningen i miljö- och naturkunskap för årskurserna 5 och 6 i grundskolan.

Hur i världen? består av nästan 200 arbetsuppgifter fördelade på 60 olika teman.

Materialet finns i en pärm och sidorna fungerar som kopieringsunderlag.

Hur i världen? kan användas oberoende av övriga läromedel.

Hur i världen? stöder problembaserade inlärningsmetoder och en konstruktivistisk inlärningssyn.

Hur i världen? ersätter s.g.s helt övriga arbetsböcker. Eleverna jobbar i sina egna häften.

Läraren har alltid arbetsmaterial när Hur i världen? finns på skolan. Speciellt värdefullt med tanke på situationer då undervisningen, ofta med kort varsel, måste handhas av en vikarie.

Att använda Hur i världen?

Hur i världen? är tänkt att fungera som en uppgiftsbank för läraren. I innehållsförteckningen söker läraren ett tema som anknyter till den aktuella undervisningen. De arbetsuppgifter som finns är för det mesta skrivna direkt för eleverna. Läraren organiserar klassens arbete och tar de kopior som behövs, på papper eller för skrivprojektorn. Sedan är det bara att sätta igång. Eleverna behöver för det mesta endast häfte, pennor och ibland kartbok och tillgång till uppslagsverk. Hur i världen? gör det möjligt att arbeta utan lärobok. Materialet ger direkt stoff till minst 60 lektioner och många uppgifter och teman kan utvecklas till större projekt inom skolan. Speciellt i den tredje delen, Jorden, vårt hem, finns uppgifter som kan utgöra stomme till temadagar eller -veckor i skolan. Uppgifterna är indelade i tre grupper: Det levande livet (biologi), Ut i världen (geografi) och Jorden, vårt hem (u-landsfrågor, energi, kretslopp mm.)


Innehåll

Det levande livet
1 Kroppens transportvägar
2 Varför liknar jag mina föräldrar
3 Varifrån får vi vår energi?
4 Fotosyntesen
5 Titta på blad
6 Visste du detta om bakterier?
7 Djurens benbyggnad
8 Fjädern
9 Skogsmusen lever farligt
10 Vad vet du om våra husdjur?
11 Nyttiga skadedjur
12 Den rika skogen
13 Skogstestet
14 Hotade arter
15 Utrotningshotade djur
16 Delfiner och hajar
17 Vad vet du om valar?
18 Djurens utveckling
19 Djurdomino
20 Jordens historia

Ut i världen
21 Känner du Europa?
22 Berg och dalar i Europa
23 Med bil till Lissabon
24 Europeiska öar
25 Kartstudier för Europaexperter
26 Med tåg genom Ryssland
27 Livet i regnskogen
28 Känner du Asien?
29 Leta länder i Afrika
30 Vad vet du om livet på savannen?
31 Regn i Afrika
32 Öknarna breder ut sig
33 Kamelexperter i klassen
34 Barn i Afrika
35 Med segelbåt över Stilla havet
36 Uppdrag i Australien
37 Farliga djur i Australien
38 Amerika från norr till söder
39 Med flyg till Kisangani
40 Upptäck Arktis!
41 Upptäck Antarktis!

Jorden, vårt hem
42 Jordgloben och kartan
43 Att rita en karta = att platta till verkligheten
44 Jordskorpan rör sig!
45 Visste du detta om djupgravar?
46 Lufttryck –vad är det?
47 Luftfuktighet –vad är det?
48 Förstår du dig på klimatdiagram?
49 Hur stort är vårt solsystem?
50 Sitt stilla om du kan!
51 Bygg ett eget tellurium
52 Hur hänger det ihop egentligen?
53 Rika länder och fattiga länder
54 Rik eller fattig?
55 Hur var det förr?
56 Råvaror förvandlas till avfall
57 Avfall förvandlas till råvaror
58 Kinesiskt kretslopp
59 Kraftverk ger energi
60 Allemansrätten ger frihet och ansvar