Beställning

 

Nu finns våra bokstavsplanscher (A3) och sifferplanscher A4) med det nya typalfabetet som togs i bruk i Finland hösten 2016. Till den nya bokstavsserien hör också en extra plansch med hela alfabetet, blå konsonanter och röda vokaler. Om ni önskar både bokstavsplancher och sifferplanscher, välj PAKET i beställningsformuläret.

Vi håller kvar serierna med de gamla fonterna eftersom de ännu används i Sverige. Var noga med att välja rätt produkt i beställningsformuläret.

 

Ja tack, jag beställer följande:

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
:
*:
*:
*:
:
*:
: