hemLäromedelMiljöinformationportfolioom Welandersartordlistankontakt

Miljöinformation

 

I Sjundeå å finns en naturstig för paddlare. Naturstigen är producerad av Welanders.

Behöver du informationstavlor eller textblad till naturstigar och lliknande kan vi på Welanders hjälpa dig. Vi kan erbjuda pedagogisk sakkunskap, fältbiologiskt kunnande och lång erfarenhet  av såväl text- som bildproduktion främst gällande natur och miljö.  Vi kan erbjuda allt från enskilda illustrationer till färdiga materialhelheter bestående av texter, bilder och ombrytning. Vid behov översätter vi texter (fi -> sve).

Exempel från tidigare uppdrag kan du se i vår portfolio