Miljöinformation

Behöver du informationstavlor eller textblad till naturstigar och lliknande kan vi på Welanders hjälpa dig. Vi kan erbjuda pedagogisk sakkunskap, fältbiologiskt kunnande och lång erfarenhet  av såväl text- som bildproduktion främst gällande natur och miljö.  Vi kan erbjuda allt från enskilda illustrationer till färdiga materialhelheter bestående av texter, bilder och ombrytning. Vid behov översätter vi texter (fi -> sve).

Exempel från tidigare uppdrag kan du se i vår portfolio

I Sjundeå å finns en naturstig för paddlare. Naturstigen är producerad av Welanders.