Bokstavsplanscher

Nu finns våra populära bokstavsplanscher att få med de nya typbokstäverna som tas i bruk hösten 2016. Tjugonio vackra konstverk i storlek A3 att hänga på klassrumsväggen. Planscherna är målade av Ann-Christine Welander. På varje plansch finns flera ord där den aktuella bokstaven ingår. Motiven på planscherna är valda så, att de förutom språkinlärning stöder undervisningen i miljö- och naturkunskap. Till den nya serien hör också en extra plansch med hela alfabetet. Också där är vokalerna röda och konsonanterna blå.

På planscherna används den nya fonten ALKU, som tas i bruk i de finländska skolorna hösten 2016. Den nya fonten skiljer sig från den gamla på flera sätt. Du kan jämföra de två fonterna på Nytt typalfabet.

Produktionen av bokstavsplanscherna har erhållit stöd av Svenska Kulturfonden.

Mera om bokstavsplanscherna

Mera om bokstavspanscherna

Motiven på bokstavstavlorna är valda för att kunna inspirera till muntligt och skriftligt berättande. Bilderna berör inte bara vår natur, utan också sådant som är viktigt i en liten skolelevs liv så som föräldrar, husdjur, lekar m.m. När en ny bokstav introduceras kan läraren gärna berätta en saga utifrån bokstavsplanschen. Också eleverna uppmuntras att berätta om det de ser på bilden, vad som kanske hänt just innan eller vad som kommer att hända sedan. Detta kan eleverna göra i grupp eller enskilt. Som du vet finns det många former av berättande där det är till stor hjälp att ha bilder tillgängliga Bokstavsplanscherna, som ju alltid finns till hands i klassrummet, inspirerar säkert till många olika slag av språkligt skapande.

Varje plansch har flera ord som börjar på den aktuella bokstaven. Dessutom finns det ord som eleverna kan få upptäcka genom att läraren ställer frågor om dofter, känslor, händelser, färger med mera. De flesta ord är substantiv, men det är inte så svårt att också hitta flera verb och adjektiv utgående från bilderna.

Bokstavsplanscherna fungerar utmärkt som stöd för miljöundervisningen. Motiven är i allmänhet valda så att eleverna kan upptäcka inhemska djur, växter, svampar och insekter som börjar på den aktuella bokstaven. Olika årstider är representerade och vissa tavlor väcker säkert diskussion om vem som äter vem i naturen. Där det varit möjligt har jag tagit med växter eller svampar som det sjungs om i de populära bokstavsvisorna (Majas alfabetsvisor).

 

Åtminstone följande ord ska gå att upptäcka på respektive bokstavsplansch:

A: Andunge, aster, amiral, alkottar, alblad, ask.

B: Blåbär, blåmes, blåvinge, buskar, björk, blad.

C: Cykel, cykelhjälm, cykelväg, citroner, citronfjäril, champinjoner.

D: Dinosaurier. Av dinosaurierna är det två Diplodocus och en flygande Dimorphodon, dessutom droppar och daggmask.

E: Ekorre, enbär, ekollon, ek, ekblad.

F: Fisk, flundror, flicka, fackelblomster, fyr, farled, fiskmås.

G: Grävling, gryt, groda, gräshoppa, granar.

H: Hund, hus, humla, humle, hallon, hundloka, himmel.

I: Igelkott Irländsk setter, indian, isbjörn, iris.

J: Jordglob, julklapp, julgran, julgransfot, jultomtar, julgransprydnader.

K: Kråka, kantareller, kotte, kvistar, katt.

L: Lodjur, luftballong, långtradare, lastbil, lada.

M: Mamma, mammut, moln, måne, mat, människor.

N: Nalle, nyckelpiga, nässelfjäril, nypon, nyckel.

O: Orm, Oväder, ormbunkar, olvon, optimistjolle.

P: Pappa, pumpor, päron, ponny, pioner.

Q: Qvist, Qvarnström, Ljungqvist

R: Räv, rönn, rönnbär, roddbåt, ro, rosor.

S: Solrosor, skalbagge, staket, skata, stolt fjällskivling, stenar.

T: Tupp, timotej, tistlar, tallar, traktor.

U: Ugglor, uv (berguv), unge, ute, under.

V: Vår, vitsippor, väska, väst, vatten.

W: Orden wow, Awa (i bandet Lordi!), Wilhelm, Walter, Kawasaki och WC.

X. Xylofon, xylitoltuggummi, häxor, sax, tax.

Y: Yxa, yrsnö, yllevantar, yllemössa.

Z: Zucchini, zebra, zoo, zeppelinare, Zorro.

å: Å, åska, åttor, Åbo domkyrka, åror.

Ä: Ärter, ärla (sädesärla), ängsull, älg.

Ö: Ödla, örn (havsörn), öde, ö.