Sifferplanscher

Våra populära sifferplanscher finns nu med siffrorna i den nya fonten ALKU. De nya typsiffrorna tas i bruk i Finland från hösten 2016.

Sifferplanscherna är i storlek A4 och tryckta på samma stadiga planschpapper som bokstavsplanscherna. Också de här bilderna är målade av Ann-Christine Welander.

Sifferplanscherna kan beställas separat eller tillsammans med bokstavsplanscherna (se paket i beställningslistan). Sifferplanscherna kan också fortsättningsvis fås med de gamla fonterna.