om Welanders

Welanders är ett litet företag med miljöinformation och läromedel som specialitet. Företaget grundades år 2001.  Vi  producerar läromedel och olika slags informationsmaterial, främst med miljö och natur som tema.  I vår verksamhet kan vi kombinera sakkunskap inom natur och miljö med ett starkt pedagogiskt kunnande. Genom  att vi också producerar bildmaterial och illustrationer  kan vi erbjuda färdiga lösningar framför allt när det gäller naturstigar och liknande. Vi kan också erbjuda översättning  av  miljörelaterade texter från finska till svenska. Bland våra samarbetspartners kan nämnas Natur och Miljö, WWF, Naturfakta Keiron, Forststyrelsen och Schildts & Söderströms.

Vi som jobbar med Welanders är Krister Welander, PeM, pensionerad lektor i biologi och geografi och Ann-Christine Welander, PeM, klasslärare.

Kristers fotoblogg kan du läsa på www.biofoto.fi/blogg/welanders-vandringar


Welanders upprätthåller också   en webbaserad  ordlista med artnamn. Ordlistan innehåller alla de inhemska arter som har artnamn på såväl svenska som finska. Ordlistan har blivit ett viktigt verktyg för professionella översättare, skolor och privatpersoner som snabbt och enkelt vill hitta artnamn på det andra inhemska språket.